Facebook 
Polub nas 

Menu główne 
 

Zbiórki żywności 
Zbiórki żywności
 

Wolontariat 
Wolontariat
 

Kolonie 2019 
Kolonie 2018
 

Wolontariat na FB 
Polub Wolontariat na FB
 

POPŻ 2014-2020 
FEAD
 

Program Skrzydła 
Program Skrzydkła
 

Spiżarnie Caritas 
Spiżarnie Caritas
 

Kromka chleba dla sąsiada 
Kromka chleba dla sąsiada
 

Logowanie 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
 

DOKUMENTY 
·Statut Caritas Diecezji Ełckiej (od XI.2004)
 

 
Dołącz - BEZDOTYKOWA PACZKA
Dołącz - BEZDOTYKOWA PACZKA

PreviousNext
Statut Caritas Diecezji Ełckiej (od XI.2004)
Rozdział VIII - Środki materialne
Art. 21
Caritas posiada własne środki materialne pochodzące:
a. z subwencji lub dotacji,
b. z darowizn, spadków, zapisów, odpisów podatkowych, itp.
c. z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze,
d. z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym
majątkiem,
e. z funduszów i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych,
usługowych itp.,
f. innych źródeł.
Art. 22
W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa kanonicznego, w szczególności kan. 1282,1284 § 1 i 1290.
Art. 23
1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora.
Art. 24 Zakazuje się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają. w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
b. przekazywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Caritas lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

Updated  wtorek, 29 czerwca 2004
PreviousNext
 
Podaruj swój 1% podatku 
Przekaż 1%
 

MISERICORDIA 
MISERICORDIA
 

Dom Samotnej Matki 
Dom Samotnej Matki
 

Servire Caritati 
Servire Caritati
 

Biedronka 
Partner strategiczny XIV Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego
 

Walczę o siebie 
Walczę o siebie
 

Adopcja na odległość 
Adopcja na odległość - Ekwador
 

NFOŚiGW 
NFOŚiG
 

Urząd Miasta Ełku 
           Urząd Miasta Ełku
 

Z życia diecezji 
 

 
     
 

CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ © 2007
You can syndicate our news using the file backend.php.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP.

AutoTheme:AT-PMS

Page created in 3,135717 Seconds